27.11.2016
Olağanüstü Genel Kurul

Klasik Otomobil Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Tüzüğümüzün Madde 12 Geçici Fkrası'na istinaden, Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 4 Kasım 2016 günü Saat 17:00′de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 6 No'lu Lojman 34342 Bebek, İstanbul adresinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Toplantı Salonu'nda aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 27 Kasım 2016 Pazar günü aynı gündemle, aynı yerde, saat 14:00'de nisapsız olarak yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış
2) Divan Heyeti seçimi
3) Büyük Atatürk ve Ebediyete intikal eden Dernek üyeleri için saygı duruşu
4) Faaliyet Raporunun sunulması, okunması, görüşmeye açılması
5) 2012-2013 ve 2014 Şubat dönemine ait Kar Zarar Tablolarının okunması, görüşmeye açılması
6) 2014-2016 Şubat dönemi Tahmini Gelir Gider Bütçesinin okunması, görüşmeye açılması
7) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası için oya sunulması
8) Denetleme Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası için oya sunulması
9) Dernek Tüzük madde değişikliklerinin okunması, görüşmeye açılması
10) Tüzük'de belirtildiği şekilde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
11) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanların üyeliklerine son verilenlerin isimlerinin okunması, görüşmeye açılması ve oylanması
12) Dilek ve Temenniler
13) Kapanış
Hatırlatma: Dernekler Kanunu ve Tüzüğümüz gereği, Genel Kurul'da oy kullanabilmek için geçmiş dönem aidat borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim